Polityka prywatności serwisu znajdztlumaczy.pl

Serwis ZNAJDZTLUMACZY.PL informuje, że w serwisie zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkowników. Administratorem danych osobowych jest firma Webit Tomasz Kunsztowicz z siedzibą w Sianowie, ul. Mickiewicza 14/1, 76-004 Sianów, NIP 253-017-0656.
Dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób Serwis przestrzega praw i w jaki sposób Użytkownik może ich dochodzić.

KATEGORIE DANYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Poniżej znajdują się dane osobowe, które Serwis przetwarza o Użytkownikach. Do nich zostały przyporządkowane informacje na temat celów i podstaw prawnych, a także o czasie ich przetwarzania.

Dane niezbędne do założenia konta (email) Wykonanie umowy (aktywacja konta, przesyłanie informacji serwisowych) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Serwisu Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora

Dane uzupełniające profil i podane przy dodawaniu ogłoszenia, których nie ma obowiązku wypełniać Świadczenie Użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie - efektywna prezentacja usług Użytkownika Zgoda wyrażona samodzielnym wpisaniem przez Użytkownika swoich danych Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - dla stałej poprawy jakości usług Prawnie uzasadniony interes Serwisu Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw Do momentu usunięcia ich z profilu przez Użytkownika lub usunięcia konta (przez Użytkownika lub Administratora)

Dane podawane przy dodawaniu opinii (imię i adres email) Wykonanie umowy (aktywacja opinii) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie praw Serwisu i Użytkowników Do momentu usunięcia konta, dla którego opinia została wystawiona

Dane podawane przy weryfikacji opinii Wykonanie umowy (weryfikacja opinii) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) 5 lat

ODBIORCY DANYCH
Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla Serwisu ZNAJDZTLUMACZY.PL oraz organów administracji państwowej. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Serwisu takim jak: 1. kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej), 2. podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej Serwisu i przechowywania danych, 3. dostawcy klienta pocztowego, 4. dostawcy programu do email marketingu, 5. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Dane, które Użytkownik samodzielnie wypełni w swoim profilu (oprócz adresu email i danych do faktury) będą wyświetlane publicznie. W każdej chwili Użytkownik może usunąć dane ze swojego profilu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji i usunięcia. Ma także możliwość udostępnienia i przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać logując się na swoje konto i dokonując edycji zamieszczonych tam danych, kontaktując się z Administratorem Serwisu lub zmieniając ustawienia zgód na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych w zakładce MOJE DANE. Usunięcie niektórych danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych został podany powyżej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Serwis dokłada wielu starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

ZMIANY POLITYKI
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie i poinformowanie Użytkownika za pomocą Serwisu o takiej zmianie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności. Data ostatniej aktualizacji: 28 września 2018 r.