znajdztlumaczy.pl portal z tłumaczeniami

Wybierz rodzaj tłumaczenia
Wybierz rodzaj zlecenia

Regulamin serwisu ZNAJDZTLUMACZY.PL

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności to dokumenty określające zasady funkcjonowania serwisu znajdztlumaczy.pl

DEFINICJE

1. Serwis ZNAJDZTLUMACZY.PL - jest to strona reklamowa dla tłumaczy pod adresem ZNAJDZTLUMACZY.PL, prowadzona przez WEBIT Tomasz Kunsztowicz, adres. ul. Mickiewicza 14/1 76-004 Sianów, NIP 253-017-0656. 2. Administrator - to osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową. 3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z usługi ZNAJDZTLUMACZY.PL. 4. Reklamodawca - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana na stronie, oferująca usługi tłumaczeniowe lub wysyłająca zlecenia tłumaczeniowe. 5. Login - nazwa reklamodawcy wybranego podczas rejestracji na stronie internetowej. 6. Oferta - reklama osoby fizycznej lub firmy w zakresie usług tłumaczeniowych. Oferta jest również traktowana jako oferta. 7. Zamówienie - ogłoszenie dotyczące usługi tłumaczenia. 8. Konto - miejsce w serwisie przypisane do danego reklamodawcy, gdzie może zarządzać swoimi ofertami i zamówieniami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu. 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu, bez angażowania w nie Administratora. 4. Prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione. 5. Dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione. 6. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w serwisie jest darmowa, oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. Ogłoszeniodawca podaje wszelkie dane kontaktowe na jego odpowiedzialność. 3. Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie. 4. Poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu Ogłoszeniodawca automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku. 5. Wymagane informacje na koncie Ogłoszeniodawcy są zgodnie z prawdą. 6. Jeśli zachodzi podejrzenie, że dane Ogłoszeniodawcy nie są zgodne z prawdą, administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców 7. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora. 8. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.